Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

“Programe integrate pentru persoanele șomere de lungă durată și persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă”

PROFESSIO – Programe integrate pentru persoanele șomere de lungă durată și persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă

Îmbunătățirea capacității de ocupare a 560 de persoane șomere de lungă durată și persoane aflate în căutarea unui loc de muncă din regiunile Nord-Est și Sud-Muntenia, corelată cu creșterea nivelului de pregătire prin participarea la cursurile de formare profesională continuă și diminuarea riscului de excluziune socială.

OS1. Realizarea premiselor necesare implementării proiectului prin crearea structurii de management şi stabilirea a două Birouri pentru Dezvoltare Profesională şi Carieră – BDPC.

OS2. Facilitarea accesului pe piaţa muncii pentru 560 de persoane şomere de lungă durată şi persoane aflate în căutarea unui loc de muncă din regiunile Nord-Est şi Sud-Muntenia. Realizarea acestui obiectiv constă în informarea şi consilierea a 560 de persoane şomere de lungă durată şi persoane aflate în căutarea unui loc de muncă din regiunile de implementare, precum şi în faptul că forţa de muncă va fi conectată la nivel inter-regional prin accesul la date şi informatţi actualizate şi forme educaţionale moderne şi inovatoare din punct de vedere tehnologic.

OS3. Creşterea competenţelor profesionale ale persoanelor şomere de lungă durată şi ale persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă din regiunile Nord-Est şi Sud-Muntenia. Prin realizarea acestui obiectiv, 510 de persoane vor fi formate profesional şi vor primi certificat de absolvire-calificare recunoscute de ANC –Autoritatea Naţională pentru Calificări.

OS4. Atragerea pe piaţa muncii a persoanelor şomere de lungă durată şi a celor aflate în căutarea unui loc de muncă din regiunile Nord-Est şi Sud- Muntenia. Prin atingerea acestui obiectiv, 300 de persoane participante la cursurile de formare profesională vor fi mediate, ulterior 150 de persoane vor fi preselectate pentru ca, în final, cel puţin 70 de persoane vor fi plasate pe piaţa muncii.

Newsletter