Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Formare

Cresterea competentelor profesionale ale persoanelor somere de lunga durata si ale persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca din regiunile Nord-Est si Sud Muntenia. Prin realizarea acestui obiectiv, 510 de persoane vor fi formate profesional si certificate pentru ocupatiile: perfectionare: asistent relatii publice si comunicare; inspector resurse umane; inspector in domeniul securitatii si sanatatii in munca; calificare: croitor-confectioner imbracaminte, dupa comanda; manipulant marfuri; operator confectioner industrial imbracaminte din tesaturi, tricotaje, materiale sintetice; lucrator in comert; ospatar. De asemenea, schimbul de experienta si de bune practici, mai exact in tara de provenienta a partenerului transnational, va contribui la atingerea acestui obiectiv.

August 2014

Formarea profesionala reprezinta  procedura prin care se asigura cresterea si diversificarea competentelor profesionale, prin initerea, calificarea, recalificarea, perfectionarea si specializarea persoanelor in cautarea unui loc de munca, in vederea integrarii sau reintegrarii acestora pe piata fortei de munca.

Proiectul PROFESSIO – Programe integrate pentru persoanele șomere de lungă durată și persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă din regiunile Nord – Est și Sud – Muntenia asigura dezvoltarea de noi competente și abilități pentru un număr de 510 persoane cu o situație dificila pe piața muncii, precum șomeri de lungă durată și persoane în căutarea unui loc de muncă, prin participarea la cursuri de formare profesională în meserii domenii pentru care există cerință pe piața muncii.

Toate cursurile desfășurate în cadrul proiectului PROFESSIO – Programe integrate pentru persoanele șomere de lungă durată și persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă din regiunile Nord – Est și Sud – Muntenia se vor desfășura pe baza programelor de pregătire autorizate de către ANC.

Vor fi folosite mijloace, metode si tehnici de instruire, cum ar fi: comunicare directa, analiza si sinteza de informatii, metode activ-participative de predare si invatare-expunere, demonstratia, studiul de caz, proiectii, lucru in echipa.

In cadrul proiectului, se vor organiza cursuri de specializare si de calificare nivel I si nivel II. Cele de specializare  au 60-120 de ore, iar cele de calificare 360 ore, respective 720 ore.

Persoanele care vor participa și vor finaliza cu certificat de absolvire (vor promova examenul de certificare al programului de formare) programul de formare vor primi o subvenție care să acopere parțial sau total costurile suportate de către participanții la formare (transport, cazare). Subvenția se va distribui doar acelor cursanților care vor promova examenele de absolvire, la sfârșitul programului de formare, după susținerea evaluării finale.

Iulie 2014

Proiectul PROFESSIO – Programe integrate pentru persoanele șomere de lungă durată și persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă din regiunile Nord – Est și Sud – Muntenia asigura dezvoltarea de noi competente și abilități pentru un număr de 510 persoane cu o situație dificila pe piața muncii, precum șomeri de lungă durată și persoane în căutarea unui loc de muncă, prin participarea la cursuri de formare profesională în meserii domenii pentru care există cerință pe piața muncii.

Toate cursurile desfășurate în cadrul proiectului PROFESSIO – Programe integrate pentru persoanele șomere de lungă durată și persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă din regiunile Nord – Est și Sud – Muntenia se vor desfășura pe baza programelor de pregătire autorizate de către ANC.

Vor fi folosite mijloace, metode si tehnici de instruire, cum ar fi: comunicare directa, analiza si sinteza de informatii, metode activ-participative de predare si invatare-expunere, demonstratia, studiul de caz, proiectii, lucru in echipa.

In cadrul proiectului, se vor organiza cursuri de specializare si de calificare nivel I si nivel II. Cele de specializare  au 60-120 de ore, iar cele de calificare 360 ore, respective 720 ore.

Newsletter