Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Grup tinta

CATEGORII DE GRUP ŢINTĂ VIZATE DE PROIECT:

 • Şomeri de lungă durată participanţi la programe integrate -300;
 • Şomeri de lungă durată participanţi la programe integrate (informare, consiliere, formare profesională şi mediere), din care: femei – 145;
 • Şomeri de lungă durată participanţi la programe integrate, din care: tineri – 80;
 • Persoane care beneficiază de consiliere/ orientare – acces pe piaţa muncii – 560;
 • Participanţi la cursurile de formare profesională – acces pe piaţa muncii – 510;
 • Şomeri de lungă durată participanţi la cursurile de formare profesională – acces pe piaţa muncii – 300.

Oportunităţi în proiect pentru grupul ţintă

 • Crearea a două Birouri pentru Dezvoltare Profesională și Carieră (BDPC)
 • Informare şi consiliere profesională
 • Creşterea competenţelor profesionale prin derularea cursurilor de formare profesională şomerilor de lunga durată şi persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă din regiunile Nord-Est şi Sud-Muntenia
 • 2 vizite de studiu în ţara de provenienţă a partenerului transnaţional
 • 2 ateliere de lucru de sintetizare a experienţelor şi bunelor practici

Atragerea pe piata muncii:

 • 300 persoane participante la cursurile de formare profesională vor fi mediate, iar ulterior 150 de persoane vor fi preselectate pentru ca, în final, cel puțin 70 de persoane să fie plasate pe piața muncii.

Vizibilizarea proiectului și facilitarea corelării forței de muncă existente cu piața muncii în domeniu:

Atât în timpul perioadei de implementare a proiectului, cât și după terminarea acestuia, prin activitățile de publicitate și de informare asupra proiectului, precum și prin intermediul organizării și desfășurarii de mese rotunde, vor fi diseminate activitățile și rezultatele proiectului și se va conecta forța de muncă din regiunile de implementare cu piața muncii din domeniu.

Newsletter