Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Mediere

Atragerea pe piata muncii a persoanelor somere de lunga si a celor aflate in cautarea unui loc de munca din regiunile Nord-Est si Sud Muntenia. Prin atingerea acestui obiectiv, 300 de persoane participante la instruire vor fi mediate, ulterior 150 de persoane vor fi preselectate ca, in final, cel putin 70 de persoane sa fie plasate pe piata muncii.

August 2014


Serviciile de mediere a muncii reprezinta punerea in legatura a angajatorilor cu persoanele aflate in

cautarea unui loc de munca, in vederea stabilirii de raporturi de munca sau de serviciu.

Serviciile de mediere constau in oferirea de informatii privind locurile de munca vacante si conditiile de 

ocupare a acestora, 

Serviciul de MEDIERE va fi oferit catre 300 de persoane ale grupului tinta, din care 150 preselectate, si cel putin 70 de persoane urmand sa fie ocupate pe piata muncii in 6 luni de la terminarea cursurilor de formare.

De asemenea va fi creata o baza de date cu anajatorii/oportunitatile existente in sectorul vizat si corelativ o baza de date cu participantii la formare certificati si cu cei informati si consiliati, care va fi distribuita angajatorilor. Baza de date distribuita va fi folosita ca instrument de facilitare a integrarii pe piata muncii si ulterior finalizarii proiectului. Se va oferi asistenta in vederea realizarii planului individual de actiune/fisa individuala de mediere. Metode: comunicare directa prin asistenta individuala, prezentarea de exemple practice, comunicare indirecta, via e-mail.

Iulie 2014


Serviciile de mediere a muncii reprezinta punerea in legatura a angajatorilor cu persoanele aflate in

cautarea unui loc de munca, in vederea stabilirii de raporturi de munca sau de serviciu.

 Serviciile de mediere constau in oferirea de informatii privind locurile de munca vacante si conditiile de

 ocupare a acestora, 

Serviciul de MEDIERE va fi oferit catre 300 de persoane ale grupului tinta, din care 150 preselectate, si cel putin 70 de persoane urmand sa fie ocupate pe piata muncii in 6 luni de la terminarea cursurilor de formare. 

Newsletter